lördag 29 november 2014

Den falska religionen kommer alltid att förfölja Kristi sanna Kyrka, men Gud har allt i sin hand

Skriv till församlingens ängel i Smyrna: Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.” (Uppb. 2: 8-11)

Jesus säger ”Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.”
Stefanus stenas i Jerusalem

Det finns i vissa kristna kretsar en osund beundran för judendomen: en tro som förkastar Jesus och hånar kristendomen. Det är inte så att judarna är ett sorts andra gudsfolk.

Skriften säger:
Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.” (Rom 2: 28-29)

Den religion som inte beskriver Gud sådan han är, som Honom som genom människoblivandet, korsfästelsen och uppståndelsen frälst, friköpt och rättfärdiggjort mänskligheten, den religionen är inte Guds, utan satans. Kristus skräder inte sina ord när han talar om ”Satans synagoga”.

På samma sätt talar aposteln om de hedniska religionerna, och där inkluderar vi islam, hinduism och buddhism: ”vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud” (1 Kor 10: 20)

Den falska religionen har alltid varit fiender till Kristi Kyrka. Kristus säger till församlingen i Smyrna:

Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.” (v. 10)

Den onde ville tysta det kristna evangeliet, men ändå säger Kristus åt dem att inte vara rädda, mitt i lidandet. Några kommer att fängslas, genom det samhällssystem som drevs av Satan. Men Gud har inte förlorat sin allmakt. Han har allt i sin hand och vet att lidandet har sin begränsade tidsperiod.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar