onsdag 12 november 2014

Syndar en kristen på nåden? Leder nåden till slapphet?

Kommer den människa som verkligen tror sig vara fördömd av lagen, som ångrar sina synder och tror sig vara upptagen till Guds älskade barn av nåd för Kristi skull, omedelbart börja planera för nästa räcka med synder han eller hon kommer att begå?

Kommer den som sett vad som är problemet med det egna hjärtat, och också insett hur mycket Gud älskar oss, när han lät sin egen Son plågas till döds på korset, kommer han eller hon inte vilja göra
någonting alls för Gud, av tacksamhet?

Svaren är givna. Därför är det bara trams när legalister påstår att budskapet om frälsningen av nåd allena genom tron allena skapar lata eller köttsliga kristna. Det är bara evangeliet om Kristus som kan förändra en människa, och det gör det. Vi ser det överallt runtomkring oss, kristna människor som fått ett nytt ljus i ansiktet, troende människor som gör saker utan att förvänta något tillbaka och som förlåter människor som ingen annan skulle förlåtit. Varför? Av rädsla för straff? För att de hört lagens "du skall"? Nej, för att de insett att det är frälsta av nåd för Kristi skull.

"Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet." (
Tit 2:11-13)
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar