måndag 10 november 2014

Hur har du och jag det med Gud, med tanke på att den sista Dagen kan komma när som helst?

Herrens dag kommer, var så säker. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den kommer oväntad. När folk säger ”han kommer nog inte”. Då kommer han. En tjuv skriver inte och berättar om vilken dag eller natt han dyker upp. Han kommer lika oväntad.

Det är inte fel att ställa sig frågan:

Hur har du och jag det med Gud?”

Du och jag får tro att våra synder är förlåtna, inte för att vi känner att det är så. Men för att Guds Ord säger att det är. Guds Ord försäkrar oss att Kristus burit vår synd på korset. Det kan vi lita på oavsett vad vårt hjärta säger.

När vi nu vet att Herrens dag kommer oväntad. Vad för konsekvenser skall det ha för våra liv? Också detta besvarar 2 Petrus brev kapitel 2:
Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.” (2 Petr. 3:11ff)

I kraft av tron på Kristus, i väntan på hans ankomst, låt oss alla sträva efter att leva gudfruktigt och heligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar