tisdag 4 november 2014

Löftet betyder också att det onda en gång slutgiltigt skall besegeas

I Kristi kors har vi verkligen allt som är värt att äga. Genom honom har vi förlåtelse och rening från synden.

Men vi ser ju fortfarande syndens konsekvenser i oss själva och i vår omgivning. Vi ser hur vi frestas av den onde och av vår onda natur. Det ger oss förstås smärta i samvetet. Han skulle ju krossa den ondes huvud. Vi upplever det kanske inte när vi ser hur egoism, hat, avundsjuka, krig, svält och våld florerar i vår omvärld.

Skriften säger:

Kristus [blev] offrad en gång för att bära mångas synder”, men tillägger direkt:

och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.” (Hebr.9:28)

Han sonade all synd när Han kom till oss och föddes som en människa. Men, säger Skriften, han skall en andra gång träda fram, för att frälsa dem, som väntar honom.

Den gången kommer han för att döma världen och för att ta oss till sitt eviga himmelska rike.

Det är detta vi påminner oss själva om när vi var söndag bekänner:

Vi tror på Jesus Kristus…uppstigen till himlen, sittande på allmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar