söndag 30 november 2014

Varför Gud tillät Kyrkan att lida

Varför tillät Gud lidandet för de troende i Smyrna? Det finns flera svar. Ibland sker lidandet som en fostran av de troende (1 Kor. 11: 30-32, Hebr. 12: 3-13). Ibland kan lidande handlar om att Gud håller vissa synder tillbaka, som det var i fallet med Paulus. Hans törntagg förhindrade honom att bli högmodig (2 Kor 12:7).
Lidandet kan också ge oss nya egenskaper. Paulus skriver:


vi jublar….mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet
ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.” (Rom 5: 3-5)

Ytterligare ett skäl till lidandet är att det kan bli ett vittnesbörd för Kristus. Världens människor kan betvivla äktheten i vår tro. När de ser att vi är beredda att lida för något de inte kan
se är värt att tro på, så kan de ana att vi äger något som de inte äger: en större glädje, ett större hopp och en större skatt, vår skatt i himlen hos Kristus. Därför ska vi inte gnälla och klaga när vi lider, särskilt inte när vi lider för vår tros skull.
Paulus och de andra apostlarna hade välsignat insidan av många fängelser med sin närvaro. Utan apostelns fångenskap hade vi inte haft de underbara och ljusa fångenskapsbrev Paulus skrev: Efesierbrevet, Kolosserbrevet, Filipperbrevet och Filemonbrevet.

1 kommentar:

  1. Mycket bra och amen!
    Det gnälls för mycket över prövningar. Den Gud älskar den agar han

    SvaraRadera