torsdag 27 november 2014

Trösten att Kristus gått före

Jesus sade:


Skriv till församlingens ängel i Smyrna:

Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.” (Uppb. 2: 8-11)

Kristus är den evige Guden, han far varit av evighet och kommer att förbli i evighet. Honom var de troende i Smyrna förenad med. Vilken tröst var det inte för de troende som riskerade att dödas att påminnas att deras Frälsare var död och har fått liv igen. Vet vi det, då vet vi också att döden inte är det sista ordet för oss heller, som vi sjunger i psalmen:

”Min Jesus lever, jag skall leva,

Mitt huvud seger vunnit har.

För nöd och död jag ej skall bäva,

Ty Jesus makten från dem tar.

Jag rädes ej för död och dom:

Han uppstått har, hans grav är tom.”Till och med Jesus Guds egen Son mötte lidande, förkastelse och förföljelse från människor. Församlingen i Smyrna skulle följa hans spår, är Kristi tröst, och även följa honom genom den mörka tunneln till seger och triumf, till evigt liv och härlighet.När en jägare ger sig ut i en skog, utan vägar eller stigar och GPS kan ha en yxa med sig och hugga ett märke i träd kanske var hundrade meter. Då hittar han lättare tillbaka genom dessa märken på träden. Kristus har märkt vår väg. Han har gått före, så vi behöver inte vara orolig för att gå vilse.Om det blir alldeles mörk, så kan vi se att Jesus redan varit där, hans ljusa märke som tagit bort en bit bark från träden, gör att vi vågar gå vidare.Kristus säger idag:

”Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar