måndag 1 december 2014

Hur Kristus tröstar den lidande och förföljda Kyrkan

Jesus sade:

Skriv till församlingens ängel i Smyrna:
Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.” (Uppb. 2: 8-11)

Psalmisten säger:

När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig.” (Ps 56: 4)

Kristus har tröstat oss med att Han är den förste och siste. Han har
gått före, han har dött och fått liv.

Kristus avslutar sitt brev till Smyrna:

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.” (Uppb. 2: 11)

Den första döden är den kroppsliga döden. Vi kan inte hindra att den sker förr eller senare. Men när vi förblir i Kristus, så kan den andra döden, som Uppenbarelseboken kallar svavelsjön, inte skada oss. Den kan anfalla oss hur mycket som helst, i våra tankar och våra samveten, tanken på helvetet, när vi plågas av skuld. Men vi får hålla oss till Kristi Ord som dyrare än guld och silver:

Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.” (Joh 5: 24)

Vad spelar det då för roll, om fienden berövar oss vårt kroppsliga liv?

Jesus säger:

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.” (Matt 10: 28)

Tänk så stort att i glädje och sorg, i medgång och i motgång påminna sig, tillsammans med Polykarpus och alla trogna i alla tider Kristi trösteord i sändebrevet till Smyrna:

Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.”

I Kristus Jesus har vi segern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar