tisdag 4 november 2014

Det största löftet

Gud hade lovat Adam och Eva att kvinnans Avkomma skulle söndertrampa ormens huvud, dvs besegra den onde.

Vilken glädje var det inte för Adam och Eva att få veta att Han
skulle komma! Vilken glädje är det inte för oss idag att få veta att han har kommit!

Vi behöver inte frukta för synden, döden och djävulen. Han har kommit som besegrat den onde, han som burit vår synd. Ingenting skiljer oss längre från vår Gud. Vi är förlåtna genom Kristus.

Abraham hade han lovat:

I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade." (1 Mos. 22:18)

Paulus säger:

Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. ” (Gal.3: 13, 14).

I Kristi kors har vi verkligen allt som är värt att äga. Genom honom har vi förlåtelse och rening från synden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar