onsdag 26 november 2014

Det är redan färdigt

Hebreerbrevet säger om våra fäder från gamla testamentet:

Om de hade menat det land som de gått ut ifrån, hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem.” (Hebr 11: 15-16)

Vi minns att Israels folk alltid längtade tillbaka, till Egyptens feta köttgrytor, men så var det inte med Moses. Därför stod han ut, därför stod Abraham ut och därför skall vi också stå ut.

Vårt hemland har Gud redan ställt i ordning åt oss. Dessa ord är ett fantastiskt evangelium.

Det är klart många människor strävar och kämpar efter något bättre, också verkligt religiösa människor kan ha en sådan strävan. Därför tror de att de kan skaffa sig en ett hemland i himlen genom sin lydnad, genom sin kärlek eller sina egna ansträngningar. Men kristendomen handlar inte om något sådant. Frälsningen är gratis och kostnadsfri. Den köpte Guds Son Jesus Kristus åt oss genom sitt blod på korset.

Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem” (Hebr. 11:16)

De kommer alltså försent som kommer med sina ansträngningar. Jesus berättar i en liknelse om hur allt förhåller sig:

En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. När tiden för festen var inne, skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt.” (Luk 14: 16-17)

Så är det med himmelen för oss som tror på Jesus. Allt är färdig. Gud har ställt i ordning den himmelska staden åt oss.

Så är det också med frälsningen för dem som ännu inte tror, den som ännu inte har det himmelska hoppet, den som ännu inte ser sig som ett Guds barn, Gud bjuder också den människan till sig att komma sådan hon är. Var och en får tro sina synders förlåtelse för Jesu skull. Och i den stund man litar på att Gud är nådig för Kristi skull får man se sig som Guds älskade barn, och som arvtagare till det himmelska hoppet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar