torsdag 6 november 2014

När kommer Han tillbaka?

Vi tror på Jesus Kristus…uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.”

Det är först då, vi, alla Guds barn, med våra ögon och alla sinnen kommer att få uppleva hur det paradis som Adam förstörde, helats och upprättats. Då kommer vi att få vila ut hos vår Frälsare och Gud tillsammans med Adam, Eva, Abraham, Isak, Jakob och alla troende i alla tider.

Men vi ser det inte nu. Och de var för ett par tusen år sedan Kristus
kom och ett par tusen år sedan Kristus lovade att komma tillbaka.

Precis som kanske Adam, Abraham, Isak och Jakob frågade sig innan Kristi första ankomst:

När kommer han? Varför kommer han inte som Gud hade lovat?

Så kanske vi frågar oss samma sak, inför hans andra ankomst.

När Petrus skriver sitt andra brev så är det precis de frågeställningarna brevets mottagare har.

När kommer han? Varför kommer han inte som Gud hade lovat?

Petrus svarar:

glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.” (2 Petr 3: 8,9)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar