torsdag 27 november 2014

Vilken kyrka är egentligen fattig, och vilken är rik?

Jesus sade:

Skriv till församlingens ängel i Smyrna:
Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.” (Uppb. 2: 8-11)

Han berömmer den för deras trofasthet och uthållighet. Han känner till deras lidande, deras betryck. De hade inga stora ekonomiska tillgångar att falla tillbaka på, men han påminner dem om att de hade en annan rikedom.

du är rik”, säger han till församlingen. Deras andliga rikedom överglänste deras jordiska fattigdom.

Jesus talar i Lukasevangeliet om att vara rika inför Gud (Lukas 12:21) och Jakob talar om att vara rika i tron (Jak 2: 5).

Det finns en andlig och evig rikedom som inte har någonting med världens rikedom att göra. Det är när man samlat sina skatter i himlen, som Jesus säger Lukas 12: 23. Det gör man när man inte sätter sitt hopp till sig själv, sina egna goda gärningar, sin egen ära, karriären eller de materiella tillgångarna, utan litar på att Jesus på sitt kors vunnit full förlåtelse åt oss, gett oss sin egen rättfärdighet och helighet som vi äger genom tron. Då är vi rikare än alla dessa fattiga trälar som kämpar med sin egen helgelse för att vinna frälsning, eller dem som kämpar hela sitt liv för att vinna aktning inför världens människor, eller alla dem som kämpar för att njuta av saker och ting som förr eller senare går upp i rök.
Jesus sade:

Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik."  (Uppb. 2: 9)

Den andliga rikedomen är också allt vi gör av kärlek till Gud, i vårt bemötande av våra medmänniskor eller när vi troget håller ut i lidandet, i frestelsen, i förföljelsen eller hånet. Gud belönar vår trohet.
Den 7:e September 2013 i år bröt sig muslimska rebeller in i ett hus i den kristna staden Maalula i Syrien. De uppmanade de närvarande i huset att omvända sig till islam. Sarkis en ung man i huset svarade: ”Jag är en kristen, och om du vill döda mig för att jag är en kristen, så gör det.” Muslimerna dödade då den unge mannen och två andra i huset.

Jesus säger:

Kopter ber i St. Moses kyrka som förstördes av muslimer.
Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.” (Mark 10: 29-30)

Därför var den lilla fattiga och förföljda kristna skaran i Smyrna rika inför Gud. Till skillnad från sina fiender hade de en evig himmel som väntade på dem efter döden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar