måndag 26 maj 2014

Kristen tro betyder att tjäna av tacksamhet, inte för att göra intryck på Gud

Profeten Mika utbrister i glädje när han betänker Guds barmhärtighet:

Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning
och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel.
Han håller inte fast vid sin vrede för evigt,
ty han har behag till nåd. Han skall åter förbarma sig över oss
och trampa på våra missgärningar.
Du skall kasta alla deras synder i havets djup.” (Mika 7: 18-19)

Märker vi hur annorlunda det blir att läsa Guds förmaning genom aposteln Paulus:

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst.”

Eftersom Kristus redan hållit och uppfyllt Guds lag så blir vår gudstjänst, vår tjänst för Gud inte ett sätt att göra intryck på Gud, utan ett uttryck för vår tacksamhet för allt vi redan fått och får, alla Guds uttryck för barmhärtighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar