onsdag 21 maj 2014

Kan man glädjas åt domens dag?

Aposteln skriver:

Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.” (Kol 2: 13-14)

Kristus går till korset, med våra synder, han går ur graven med vår rättfärdighet. Han går till Fadern i himmelen för att som överstepräst ständigt mana gott för oss. Det är vad rättfärdigheten inför Gud
handlar om.

Anden ska överbevisa världen om dom säger Kristus.
 
Hu, va hemskt” säger någon. ”Nu när vi fått veta att rättfärdigheten inför Gud handlar om att Kristus går till Fadern, som vår Frälsare, måste vi verkligen tala om att vi skall stå inför Guds domarsäte och dömas för alla våra synder”?

Läs färdigt vad Kristus säger! 
 
Anden skall ”överbevisa världen…dom, ty denna världens furste är dömd.” (Joh. 16: 8,11)

Om vi genom tron håller oss till Kristus så behöver vi inte oroa oss för den yttersta domen. Jesus säger:

Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.” (Joh 5: 24) 
 
Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” (Joh 3: 18)

Domens dag skall glädja Guds barn, för då vet vi att denna världens furste, satan, får sin dom. På den dagen är det slut på allt lidande, allt syndande och alla tårar.

Då får vi gå in i Guds himmel och skåda hans ansikte som på korset sonat all vår synd och gett oss förlåtelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar