torsdag 29 maj 2014

Förvandling, inte anpassning

Gud säger till oss:

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.” (Rom 12: 2)

Ordet anpassa sig (συσχηματίζεσθε) i den grekiska grundtexten för nya testamentet bygger på samma ord som vi har för ordet schema. Det är att pressa in sig i världens schema, världens gjutform, att bli och vara som denna världens andligt döda människor.

Ibland är vi så anpassade till den här världen att det kan vara svårt att se någon skillnad på en kristen och en icke-kristen. Så ska det inte vara, och så blir det inte när vi ”
förvandlas genom sinnets förnyelse”. Att förnyas är att lägga det gamla bakom sig, de gamla vanorna, de gamla tankar och tro evangelium.

Ställ inte era lemmar i syndens tjänst”, säger aposteln ”som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden” (Rom. 6: 13, 14)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar