tisdag 27 maj 2014

Guds avtryck

Om vi talar om intryck och avtryck så skulle man kunna säga att Gud genom dopet redan gjort ett intryck eller avtryck på
oss. 

När man gjuter ett vaxavtryck så lämnas ett avtryck i formen. När Kristus kom till oss genom dopet eller genom evangeliet så lämnade Kristus sin avbild i oss. Skriften säger:

Ni har…klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare.” (Kol 3: 9-10)

Då bör det forma våra tankar och handlingar, som aposteln uttrycker det i Rom 6:

"
Vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.  Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.  Ty den som är död är friad från synd.  Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom.  Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud.  Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus." (Rom 6:3ff)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar