måndag 28 juli 2014

Vad Guds kärlek gör med oss

Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” (Rom 5: 6-8)

Om människor bedyrar sin kärlek till oss har det inte alltid så mycket värde. Mänsklig kärlek felar ofta, den är svag och bristfull. Ibland handlar mänskliga kärleksbedyranden om att vinna egna fördelar och att snärja någon.

Men Guds kärlek felar aldrig, den är alltid uppriktigt och allvarligt menad och den är inte uttryckt i poesi eller rosor, utan skriven med Kristi blod som bläck. Den säger:
”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” (Rom 5: 8) 

Det var vi som borde dö, på grund av vår synd och skuld. Men Kristus dog istället för oss, för att vi skulle äga evigt liv och fullkomlig rättfärdighet.

Låt oss nu fundera på vad denna Guds stora kärlek gör med oss. Jesus är inne på den frågan i Luk 7: 47 när han säger till fariseen Simeon om synderskan vid Jesu fötter: ”Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet."

Om vi inte ser våra synder som ett stort problem, om vi nästan inte förstår hur illa ställt det är med oss invärtes, då betyder förlåtelsen
inte så mycket heller. Det blir en liten förlåtelse om ens någon alls, från Guds sida. Och då blir vårt gensvar på Guds kärlek inte heller så stort.

Men om vi inser att vi ingenting förtjänar, utan får allt av nåd, då fylls våra hjärtan av tacksamhet och kärlek för hans stora kärlek och förlåtelse.

Aposteln Johannes skriver:

Vi älskar därför att han först har älskat oss.” (1 Joh 4: 19)

Det betyder att om vi ska växa i kärlek och lydnad, så handlar det inte om att vi ska stirra på vår egen kärlek och lydnad, eller tala mer om hur vi ska lyda, och hur vi ska älska, det handlar om att se upp på ett kargt träkors, där Frälsarens ansikte tyngts och sargats av en vass törnekrona. Det handlar om att se på Kristus, hur Gud älskat oss så mycket att han sänt sin enfödde Son. Ser vi det, så kommer Guds kärlek att skapas i våra hjärtan som vänder sig till vår nästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar