lördag 12 juli 2014

Vilka skall ge Guds folk mat i rätt tid?

Herren sade: "Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer. (Lukas 12:42-48)

I sammanhanget före Lukas 12:42-48 ger Kristus sina lärjungar en liknelse om förväntan inför Hans återkomst i härlighet till jorden. De skulle vara lika tjänarna som väntade sin herre hem till bröllopsfesten. När han kom skulle de vara beredda för festen, så att den kunde börja på en gång. Han kunde komma när som helst.
Petrus tar då till orda och frågar Kristus :
Herre, talar du i den här liknelsen om oss eller gäller den alla?" (v. 41)
Han säger alltså: gäller den oss som lärjungar, som Ordets tjänare eller gäller den alla människor?
Lukas 12:42-48 är svaret på Petrus fråga. Kristus säger inte: ”det är ni” eller ”det är dem”. Han ger dem en ny liknelse och låter lärjungarna dra slutsatser själva.


Herren sade: "Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid?” (v. 42)
Ja, vem är förvaltaren som Herren sätter över sina tjänare för att ge dem mat? Det förstod lärjungarna. Det var ju de själva som skulle ge folket rätt kost, ge dem evangelium, ge dem Ordet som är den sanna andliga maten. Översatt idag: det är dem som har Ordets ämbetet, det är präster, lärare och söndagsskollärare. Dessa har Gud satt över sina andra tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar