torsdag 10 juli 2014

Gud vill också lagträlens omvändelse, men hennes gärningsfromhet vänder henne från Kristus

Syndens lön är döden är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.

Ett Guds barn blir man inte genom att putsa på fasaden, utan genom att dö och uppstå, dvs se sin synd, och se Guds nåd i Kristus.

Här ser vi hur frälsningen handlar om vad Gud gjort och gör, och inte vårt famlande. Detta är vad som kallas nåd.

Hur ser då Gud på den lagreligiösa människan?

Gud säger genom profeten Jesaja:

Luk 15: 29 "men han svarade sin far:
Här har jag alla dessa år slavat under dig
 och aldrig överträtt ditt bud, och mig
 har du aldrig gett ens en killing,
så att jag kunde vara glad med mina vänner."
Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk,
som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar

Det vill säga: Gud ville deras frälsning.

Gud, vår Frälsare … vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” (1 Tim 2: 3-4)

Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? säger Herren, HERREN. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva.” (Hes. 18: 23)

Han står där som den hemmavarande fadern med uträckta armar och händer mot det trotsiga folket beredd att omfamna det. Det är inte Gud som vänder sig bort. Det är de.

Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.” (Matt 23: 37)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar