söndag 20 juli 2014

När är Guds tid?

Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.” (Rom 5:6)

Den här meningen är intressant. Den innehåller två uttalanden om tid. När tiden var inne, och medan, eller den tid, vi ännu var svaga.

Vad är det för tid som var inne? Bibeln berättar om att en tid skulle komma, en dag. 300 förutsägelser i gamla testamentet talade om att Messias en dag skulle födas. Texterna berättar om var han skulle födas, av vilken släkt han skulle födas, på vilket sätt han skulle
födas, genom en jungfru. Den berättar om hur han skulle dö och vad som skulle hända när han dog, och efter att han dött, hur han skulle uppstå. Han dog när tiden var inne.

Exakt, när tiden var inne för honom, dog han. Det gick inte att skjuta fram det en dag. Allt var bestämt och planerat av evighet. Det var Guds tid.

när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.” (Gal 4: 4-5) säger Skriften på ett annat ställe. När tiden var fullbordad, när den var fullkomnad som när man tömmer upp ett vatten i ett glas. Då sände Gud sin son.

Så är det med Guds tid. Den kan man inte förhandla med. Kristus har kommit. Och när han kommer, så kommer ropet: Omvänd er, Guds rike är nu här.

Han som är sann Gud och sann människa, han som är rättfärdig, har nu kommit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar