fredag 18 juli 2014

Läraren eller herden i församlingen har ett större ansvar

Det händer att förvaltare glömmer sitt uppdrag, glömmer så att man lever som om Kristus inte skulle komma tillbaka. Det är inget oskyldigt. Det kan vara ett tecken på att man helt förlorat tron.

Världens människor resonerar ju som vi läser i 1Kor. 15: 32:

låt oss äta och dricka, ty i morgon dör vi.”

Prästen i Ingemar Bergmans film ”nattvardsgästerna” resonerar: ”Om det är så att Gud inte finns, vad gör det för skillnad? Livet blir begripligt, vilken lättnad. Döden blir ett utslocknande, en upplösning av kropp och själ”.

Den trolösa förvaltaren har tappat sitt ansvar inför evigheten, inför Gud, inför Kristi återkomst i härlighet.

Har man ingen att vara ansvarig inför så beter man sig så.

Översatt till våra förhållanden: Om förvaltarna inte sköter sitt uppdrag, utan tappar tron, blir trolösa, inte ger tjänarna rätt kost, utan falsk lära, om han förkunnar det folk vill höra,
sådant som kittlar i öronen, istället för Guds rena och klara Ord, då hör han kanske inte till skaran av troende och hamnar inte himlen när Kristus kommer tillbaka.

Kristus säger:

Då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa.”

Somliga agerar på ett trolöst, icke-kristet sätt för att de inte vet bättre, de har inte fått undervisning. Men det är ännu värre med dem som en gång fått tron, faktiskt vetat vad Bibeln lär, men tappar tron och agerar trolöst. Kristus säger:

Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.” (Lukas 12:47, 48)

Det vilar ett tyngre ansvar på dem som har kunskapen som har lärt sig rätt från början än dem som inte har fått någon undervisning, därför skriver Jakob:

Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.” (Jak. 3:1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar