onsdag 9 juli 2014

Kristen blir man inte genom religiös övning, utan genom omvändelse

Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig,
jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig.” (Jesaja 65:1)

Hela detta tänkande är helt främmande för oss. Vi tänker ofta att det måste föra närmare att folk övas i religion, att människor talar om Gud och ber i sin ensamhet. Religiösa människor blir jätteglada att Gud nämns på skolavslutningar och att folk skickar upp en bön när de har det svårt.

Men det är inte så att vägen till Gud är små trappsteg från allmän Gudstro till kristendom. En ateist står lika nära eller långt bort från Gud som en allmänreligiös svensson utan kristen tro.

Det var inte så att Israel inte var religiöst. De var extremt religiösa. Men det var gärningarnas religion. Det var handlingar som man utförde för att blidka Gud.

Vägen till Gud blåser av oss från hästen på Damaskusvägen. Vägen till Gud är Kristus som ropar:

Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden. Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer.” (Apg 26: 14-15)

Vägen till Gud är Petrus som säger:

denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias." När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” (Apg 2: 36-38)

Tala inte så hårt”, kanske någon säger: ”folk måste ta det där med Gud i sin egen takt. Tala om hur god Gud är, hur han skapat allting så vackert och att alla har något gudomligt inom sig.

Ja, en sådan förkunnelse kanske gör folk religiösa. Men ingen människa blir ett Guds barn genom lagen, genom sin egen strävan, sitt eget sökande eller sin egen godhet.Ett Guds barn blir man när man kört huvudet i väggen: Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? När man insett att man brutit mot Guds heliga lag i ord, tankar och gärningar. Och när man genom evangeliets ljus sett att Jesus Kristus genom korset försonat oss med Gud.  

Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre.

Syndens lön är döden är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.

Ett Guds barn blir man inte genom att putsa på fasaden, utan genom att dö och uppstå,dvs se sin synd, och se Guds nåd i Kristus. dvs se sin synd, och se Guds nåd i Kristus.
dvs se sin synd, och se Guds nåd i Kristus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar