söndag 6 juli 2014

Gud är till också för dem som inte frågar efter Honom

Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig,
jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag: "Här är jag, här är jag." Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar.” (Jesaja 65: 1-2)

Vem är Gud till för? När man talar med folk i allmänhet så svarar man kanske: ”Gud är till för de där religiösa människorna. De som går i kyrkan eller moskén. De som ber och pratar om religion.”

På Jesu tid fanns religiösa grupper som tänkte att de hade monopol på Gud. Fariseen i templet bad:

Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet* och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare.” (Luk 18: 11-13)
Jesus motsatte sig detta tänkande. Gud älskar alla människor och vill att alla skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Han vände sig därför inte bara till det religiösa etablissemanget, utan också till de svaga och utsatta. De som levde öppet i olika former av synd. Han tackade inte nej, när han bjöds hem till publikaner och syndare för att ta del av deras måltider. Vi läser:

De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare, och de frågade hans lärjungar: "Varför äter han med publikaner och syndare?" Jesus hörde det och sade till dem: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." (Mark 2: 16-17)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar