onsdag 2 juli 2014

Syndaren förklaras rättfärdig inför Gud för att Kristus burit syndens straff på korset

Rättfärdiggörelsen handlar om att Gud straffar Kristus för de faktiska brott människan begått för att kunna förklara henne
rättfärdig.

Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.” (2 Kor 5: 21)

Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.” (1 Pet 2: 24)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar