tisdag 22 juli 2014

Kristus gäller dig och mig

Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” (Rom 5: 6-8)

Det finns inget berömvärt i att vara svag eller hjälplös, inget
egenvärde i det, utan det är bara fakta, som vi måste erkänna. Och i den stund vi erkänner sanningen om oss själva, erkänner vi också behovet av vår Frälsare Jesus Kristus, och vi förstår genom evangeliet hur stor, djup, och vid hans nåd, kärlek och förlåtelse är.

Texten säger, att han dog i ogudaktigas ställe. Det betyder inte att han inte dog för alla människor, här understryks denna grupp särskilt, eftersom hans död till syvende och sist bara får betydelse för de ogudaktiga.

  • Han dog inte för sig själv. Han hade inte syndat och förtjänade därför inget straff.
  • Han dog inte för änglarna. Det var människonatur Gudasonen antog när han föddes som människa.
  • Hans död hade inte betydelse för de självrättfärdiga. Den som menar sig kunna bli rättfärdig på egen hand, behöver inte Kristi rättfärdighet som förmedlas till oss på grund av Kristi lydnad, lidande, död och uppståndelse.

Nej, ”Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.” (Rom 5: 6)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar