torsdag 3 juli 2014

Rättfärdiggörelsen i Kristus omfattar alla människor

I 2 Kor 5: 19-21 läser vi: ”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Texten förklarar att Gud i Kristus förklarade inte bara vissa, utan ”världen” rättfärdig.. Människorna tillräknas inte sina överträdelser och därför står alla ”rättfärdiga inför Gud”.

Dr Becker skriver:

”Vad Paulus faktiskt säger är därför, att Gud inte håller någons
synd emot honom. I sitt brev till romarna så anger aposteln att det är ställt utom allt tvivel att detta att inte tillräkna någon hans synd är att förlåta honom hans synd. Paulus skriver: ”Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd ( Rom 4: 7-8). Vi har därför fog för att säga att Paulus i 2 Korinterbrevet 5:19 lär att Gud i Kristus faktiskt har förlåtit hela världens synd. Gud försonade världen med sig själv genom att förlåta alla människors synder.”1

En annan text som ytterligare understryker denna sanning är Rom 5: 18:

Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv.”
1Universal Justification [Uppsats framlagd vid connvention of the Southeast Wisconsin District of the WELS 12:e juni, 1984 vid Wisconsin Lutheran High School Milwaukee, Wisconsin] av Siegbert W. Becker s. 4.

2 kommentarer:

 1. 2Cor 5:19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.
  2Cor 5:20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.
  2Cor 5:21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

  vers 20 visar att fastän Kristus fullbordat allt så kommer det inte automatiskt oss till godo. Det måste tas emot. Detta mottagande kallas TRO på Kristus. Dopet har också sin betydelsen i detta sammanhang.

  Hälsningar av Johan Eklöf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alla blir inte frälsta. Men alla har del i den allmänna rättfärdiggörelsen. Det betyder att människor kommer till helvetet pga otro, inte pga av att Kristus inte burit synden. Jag ska skriva mer om detta i kommande bloggar. Rättfärdiggörelsen genom tron

   Radera