lördag 2 november 2013

Vilken effekt har Guds kärlek i Kristus på oss som tror?

Vi älskar” skriver Johannes ”därför att han först har älskat oss.” (1 Joh 4: 19)

Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.  Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra.” (1 Joh 4: 10-11)


När vi nu ser hur mycket Gud förlåtit oss genom att Kristus tog våra synder på korset, hur mycket ska vi då inte vara beredda att förlåta dem som felar mot oss?


Guds apostel skriver:
Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.” (Kol 3: 13)


Vad betyder onda ord från människor mot oss när Gud talat så gott om oss, när han säger att han älskar oss? Vad betyder en örfil i ansiktet, när Kristus i vårt ställe slagits och plågats med påkar och gissel, för att vi skulle få komma till Guds himmel? Vad betyder den andra milen när Kristus vandrat hela den mödosamma vägen till korset på Golgata kulle för vår skull? Vad betyder vår mantel, när Kristus genom sin försoning klätt oss i en fullkomlig rättfärdighet som gör oss helt frikända inför Gud?


Låt oss se på Jesus, så förbleknar, förminskar och förintas vår prestige och vår sårade stolthet. Kvar finns då för våra nästa bara en oförklarlig kärlek som rinner ut från Jesus Kristi kors genom våra liv och till vår nästa.


Aposteln skriver:
om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud.  Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.” (Rom 12: 20-21)


Det fanns en egyptisk sed att den som ångrade sig skulle bära glödande kol i skål på huvudet. Om vår kärlek får människor att uppleva skam, som leder till känsla av skuld och sinnesändring, så har den kärleken inte bara varit till nytta för oss, utan också för nästan.


Vi vet ju att Guds kärlek till oss i Kristus haft den effekten på oss. När vi ser hur Guds sons eget blod måste utgjutas för våra synders skull, så skäms vi över vår själviskhet, vår stolthet och vår orenhet. Men vi blir också glada för att vi genom honom får förvissningen om att alla våra synder är förlåtna och får komma till himlen helt och hållet av nåd.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar