söndag 3 november 2013

Renhet mellan man och kvinnaFör övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande.” (1Tess. 4:1 - 8)


Paulus uppmanar de troende där att leva ett heligt liv. Han säger till dem ”Detta är Guds vilja: att ni helgas”. De är ju Guds barn och vi är Guds barn, och som barn till vår himmelske Fader skall vi försöka likna honom. Skriften säger: ” liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.” (1 Petr. 1: 15, 16)

Eftersom texten talar om sexuell renhet och sexuell synd, så ska jag tala om just detta. De flesta av oss berörs på olika sätt av detta ämne. Jag kommer att ta upp en del om äktenskapet, men även om dating, om föräktenskapliga och utomäktenskapliga förbindelser.

Då kanske någon tänker: ”Men jag har inte alls något problem på det området. Jag lever kyskt och rent, jag har inga bekymmer med den synden.” Någon annan kanske tänker: ”Det där är inte för mig. Jag är gift och syndar inte på det området.” Och en tredje tänker: ”Men fy vad pinsamt. Ska Stefan prata om sådant! Det hör ju till privatlivet, sånt ska man väl inte prata om! Det är ju något mycket personligt och privat!

Låt oss nu se på vad Paulus verkligen säger till församlingen i Tessalonika. Han skriver: ”För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt.”

Det vill säga, ni i Tessalonika har inga problem på det området. ”ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever”. Men ändå vill Paulus undervisa om det. För att ” låta ert liv ännu mer överflöda i detta.” Det vill säga, även om man inte har bekymmer på det här området behöver man undervisa om det. Och Paulus är inte pryd. Han undervisar om sexualitet, hur den bör vara eller inte vara, och brevet lästes upp inte bara i församlingen i Tessalonika, så småningom skrevs brevet av och lästes upp i alla församlingar. Och idag är det meningen att undervisningen skall ges åt oss.

Det första man ska säga om sexualitet är att den är en välsignelse Gud gett åt gifta par. Den är inget ont, ingenting smutsigt. Det är något vackert Gud gett åt mannen och kvinnan som för dem samman och ger dem en möjlighet att bevisa sin kärlek till varandra.

När Gud idag genom aposteln Paulus förmanar församlingen att avhålla sig från otukt, så säger han också att  ”Detta är Guds vilja: att ni helgas. ..att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt.”

Det betyder att samvaron mellan man och kvinna är något fint och hedervärt. Hebreerbrevets författare säger att ”äktenskapet skall hållas i ära bland alla” (Hebr. 13:4) När Gud skapade människan så var detta att mannen och kvinnan skulle leva tillsammans inte något de kom på själva.  Vi läser i 1 Mos kapitel 2:

HERREN Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom.  Mannen sade: "Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna, ty av man har hon tagits." Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” (1 Mos. 2:22-24)

Det är Gud som skapat samvaron mellan man och hustru. Och Skriften säger:  ”allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse.” (1 Tim 4:4)

Det finns en hel bok i Bibeln som handlar om den sexuella kärleken mellan man och kvinna, Höga Visan.

Men som alla andra gåvor ska den Guds gåvor användas inom de ramar Gud givit. Hemma har vi en öppen spis. Om man eldar i den så kan det ge en behaglig värme. Den är både nyttig och trevlig. Men om man inte använder eld på ett ansvarsfullt sätt, utan släpper den fri och eldar utanför spisen, så kan hela huset brinna ner.

Jag tror det är en bra bild. För att för somliga människor blir detta med sexualitet som att leka med elden. Man tror att man kan hantera den hursomhelst. Men om man gör det så är det fel och kan få katastrofala följder.

Men saken är inte svårare rent teoretiskt, än att fråga sig vem som vet bäst. Jag eller Gud? En lekman eller en brandexpert. Att säga: ”Jag vet att vad Bibeln säger om sex, men jag kommer att bruka den som jag vill ändå”, är som att säga: ”Jag vet minsann bättre än Gud”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar