söndag 24 november 2013

Gud vill att vi ska tro hans nåd, inte vända honom ryggen


Gud är inte glad över att människor vänder honom ryggen. Vi har en Gud som har medkänsla med oss, vår Gud gråter utanför Jerusalem, över människors otro.

Kristus hade medlidande med människor, därför att han vet hur det är att vara människa. Skriften säger:

vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” (Hebr 4: 15-16)

Kristus säger till Jerusalem:

Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid.” (Lukas 19: 42)

Gud säger till oss:

”Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.” (2 Kor 6: 2)

Jesus säger:

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. ” (Matt 11: 28)

Jesus bar dina och mina synders tunga börda till korset och straffades för dem. Vår skuld inför Gud är betald, därför kan vi ”frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” (Hebr 4: 16)

Kristus är ”försoningen för våra synder”, men ”inte bara för våra utan också för hela världens.” (1 Joh 2: 2)

Därför skall vi precis som Kristus vända oss till dem som ännu inte kommit till tro. Kom och se. Kom till Jesus, tro att han också är din Frälsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar