fredag 1 augusti 2014

Problemet är inte bristen på omsorg från Gud, utan bristen på förtröstan från människans sida

Gud hjälpte sitt folk. När Israel flydde från Egypten och kände sig fast i en fälla med röda havet framför sig och Egyptens armé bakom sig så klagar de till Moses, men Gud löser problemet. Han delar Röda havet så de kan ta sig torrskodda över till andra sidan, och Faraos armé dränks i havet.

På den andra sida lovprisar de Gud, men när vandrat ett tag i öknen och kommit fram till Mara så klagar de över brist på vatten, och Gud ordnar vatten. Det bittra vattnet blir sött när Moses kastar en sorts trä i vattnet (2 Mos 15:22-25).

Senare klagar de på matbrist och Gud hjälper dem genom att låta manna och vaktlar komma från himlen.

Snart är vattenproblemet åter i fokus. De har slagit läger vid Refidim. Folket klagar inför Moses.

Då ropade Mose till HERREN och sade: "Vad skall jag göra med det här folket? Snart stenar de mig." HERREN svarade Mose: "Tag med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och tag i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. Se, jag skall stå där framför dig på Horebs klippa, och du skall slå på klippan. Då skall vatten komma ut ur den, så att folket får att dricka." Mose gjorde så inför de äldste i Israel. Och han gav platsen namnet Massa och Meriba, eftersom Israels barn hade klagat och satt HERREN på prov och sagt: "Är HERREN ibland oss eller inte?" (2 Mos 17: 4-7)

Problemet är alltså inte att Gud inte förstod folkets behov, utan att de inte litade på att han skulle försörja dem. Så fort det blir en motgång så ifrågasätter de Gud helt och hållet: ”Är HERREN ibland oss eller inte?”

Men Gud är nådig och bekräftar hela tiden sin omsorg med och sin närvaro hos folket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar