lördag 30 augusti 2014

Akta er!

När lärjungarna kom över till andra sidan sjön, märkte de att de hade glömt att ta med bröd. Jesus sade till dem: "Akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg!" De sade till varandra: "Varför har vi inte tagit bröd med oss?" Jesus märkte det och sade: "Varför samtalar ni med varandra om att ni inte har bröd? Så lite tro ni har! Förstår ni ännu ingenting? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de fem tusen och hur många korgar ni fick? Eller de sju bröden till de fyra tusen och hur många korgar ni fick? Hur kunde ni tro att jag talade till er om bröd? Jag sade ju att ni skulle akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg." Då förstod de att han inte hade talat om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och sadduceernas lära.(Matt 16: 5-12)

1960 kom en lag mot kvacksalveri1. Den innebar att ingen fick behandla smittsamma sjukdomar, cancer, diabetes eller epilepsi, eller göra radiologiska undersökningar om man inte var legitimerad läkare. Skälet till lagen var att man vill skydda medborgarna från lurendrejare, folk som inte hade kompetens eller som använde sig av ovetenskapliga metoder från att skada människor. På apoteken får man bara sälja produkter som godkänts av läkemedelsverket.

Ändå dyker det upp annonser här och där som utlovar häpnadsväckande effekter på alla möjliga sjukdomar och olika New Age-terapeuter erbjuder behandlingar med kristaller och magneter. Allt sådant är förstås olagligt, men visar att man inte ska tro allt man hör och läser. Man ska akta sig, eller se upp om man är rädd om sin kroppsliga hälsa. Vi kan oftast lita på beprövad vetenskap. Alternativmedicin blir en chansning som dessutom kan bli dyr.

I Mattus 16 säger Jesus:

"Akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg!"

Också på det andliga området finns lurendrejare och företeelser som marknadsförs, men som inte är hälsosamma, utan skadliga. Det är inte reglerat i svensk lag om falska anspråk på andlig sanning, men det är förstås reglerat i Bibeln den heliga Skrift.
Aposteln skriver:

Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.” (Rom 16: 17)

Jesus säger:

Akta er”2

Man kan också översätta: ”Se upp”. Han menar, se klart, låt er inte luras.

Låt oss gå till texten. Jesus och hans lärjungar befann sig nära Gallileiska sjön. Han hade utfört sitt andra brödunder och hamnade därefter i en diskussion med fariseerna.

Just nu var lärjungarnas tankar inriktade på det praktiska.

När lärjungarna kom över till andra sidan sjön, märkte de att de hade glömt att ta med bröd.” (Matt 16: 5)

Jesus börjar tala om ” fariseernas och sadduceernas surdeg”. Lärjungarna släpper inte detta med maten ur huvudet. De tror att Jesus har något sort brödbakningstips på gång.

De sade till varandra: "Varför har vi inte tagit bröd med oss?" Jesus märkte det och sade: "Varför samtalar ni med varandra om att ni inte har bröd? Så lite tro ni har!

Jesus hade talat om fariseernas och sadduceerna falska lära.

1Lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område
2Ὁρᾶτε

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar