fredag 22 augusti 2014

Slutord till dig som ännu inte blivit kristen

Tänk på hur strängt Herren Jesus en gång tillrättavisade sin lärjunge Petrus och sade till honom "Stå inte i min väg, Satan". Varför sa han det? Därför att Petrus hade sagt: "Du behöver inte dö". Jesus ville fullborda sitt verk. Han ville dö för våra synder. Han ville ta Guds vrede, dom och straff på sig själv. Han ville skänka världen en fullkomlig frälsning. Han visste att detta måste ske genom korset. Din Frälsare gick mot korset med en sådan iver och villighet att rädda dig att han vredgades på den som ställde sig i Hans väg. 

I Jesu lidande på korset fann Gud lösningen på det som fattas oss, I Jesu död på korset blev alla synder bestraffade och alla synder förlåtna, i ett enda drag. Därför säger också Jesus först "Min Gud min Gud varför har du övergivit mig" - Han erfar straffet i sitt innersta - och sedan sade han: "Det är fullbordat!". (läs även gärna om Jesus Kristus i Bibeln: Psaltaren Kap 22 och Jesaja kap 53)
"Det är fullbordat" - så att du kan ta emot det glada budskapet i tro. Du får tro Evangelium.

Stirra dig inte blind på de många religiösa människorna och vad de lär. Du får ta till dig tröstens ord. Du får tro dig vara försonad med Gud. Att tro detta - och det är ju ingen prestation, det är ett mottagande - det är att bli född på nytt. Och i denna sanning får du leva och dö, försonad med Gud. 

Har du omvänt dig en gång, men sedan har synden på nytt tyngt ned dig och du finner ingen ro i Gud längre? Du får på nytt tro Evangelium! Priset är betalt, synden försonad - inte bara de synder som du i ditt samvete menat dig komma över, utan också de som fortfarande bor där och förskräcker dig. Frälsningen är fullbordad! Ingen synd blev bortglömd! Jesus dog inte för intet. Han dog för att frälsa dig och alla. Han vill att du skall tro och ta emot det Gud skänker fritt och för intet. 

Han vill inte att du bara skall tro förlåtelsen en dag, eller ett år i din ungdom, för att du sedan skall leva utlämnad åt din
egen kraft och förmåga. Gud vill att du skall leva av Hans nåd varje dag och hålla den för sann! Jesus lärde sina lärjungar att bedja "Förlåt oss våra skulder" i samma bön som vi ber "Giv oss idag vårt dagliga bröd". Varje dag är syndaförlåtelsen giltig och till för oss! Varje dag får du bekänna din synd inför Gud och tro på förlåtelsen du har genom Jesus! 

Jesus föddes till världen för att försona dig med Gud, för att du skall tro och genom tron få visshet om förlåtelsen. Må sedan varje människa tänka fel om Gud och Guds nåd. Guds nåd är till för dig. Du får tro Evangelium!

Välkommen till vår gemenskap.

Jag tillhör Lutherska Bekännelsekyrkan

http://www.bekannelse.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar