onsdag 27 augusti 2014

Att älska någon man inte ser med sina fysiska ögon

"Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning." (1 Petr 1: 6-9)
 

Hur kan man älska någon man inte sett? Ja, vi har inte sett honom fysiskt, men vi skådar hans bild varje gång vi läser vår Bibel, när vi lyssnar till Guds Ords predikan, tänker på vårt dop eller tar emot hans kropp och blod i nattvarden. Vi skådar en Gud som inte väljer att stanna kvar i sin himmel, utan stiger ner till oss, blir människa, som dig och mig, lever ett heligt liv, det liv vi misslyckades att leva och dör vår död, så att vi inte för evigt
skulle förvisas från Guds ansikte. När stenen rullas från hans grav så är det ett tecken på att våra gravar inte har det sista ordet i våra liv. Vi äger evigt liv och gemenskap med våra Frälsare.

I en värld som gett upp hoppet, så får vi förmedla hopp, hoppet om liv, hoppet om mening, om glädje, om förlåtelse, om tröst. Jesus dog, men han lever. Genom honom får vi leva.

Vi har en livförsäkring i Guds Ord, inte en försäkring om att vi måste fortsätta att träla på i en värld som ändå bryts ner och går under, utan en försäkring om evigt liv och evig salighet.

ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.” (1 Pet 1: 4-5)

Men det stora ligger inte bara i framtiden. Redan nu kan vi leva i kärleken från våra Frälsare. Det ger oss styrka och tröst i vår vardag:

Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje.” (1 Pet 1: 8 )Inga kommentarer:

Skicka en kommentar