tisdag 5 augusti 2014

Alla har en uppgift i församlingen

Då sade Mose till Josua: "Välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. I morgon skall jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen." Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget.” (2 Mos 17: 9-11)

Så hur agerar man när man blir anfallen av det som hotar att utplåna Guds folk? Flyr man? Om man flyr kan man kanske rent teoretiskt klara sig. Guds folk blev anfallet och Gud hade lovat att skydda sitt folk. Moses tvekar inte . Han gav Josua uppdraget att mobilisera soldaterna. Han själv skulle ställa sig på höjden med Guds stav i handen.

Här ser vi två saker som gäller än idag. Guds folk ska strida.

Kämpa trons goda kamp” (1 Tim 6: 12) säger aposteln. Jag uppmanar er att ”fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.” (Jud 1: 3)

Men i allt detta så behövs också understödet. De som vädjar till Gud om hjälp. Det är det andra.

När Paulus mobiliserar de troende till kamp i Efesierbrevet 6 och talar om rustningens olika delar, så säger han också:

Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd.” ( Ef 6: 18-19)

En minst lika viktig tjänst som att delta i den andliga striden är att delta i bönen. Han säger att bönen är förutsättningen, så Ordet ges åt mig, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd.

Många säger: ”Jag har ingen uppgift. Jag kan inte predika. Jag kan inte evangelisera och missionera”. Men det finns en sak alla kristna kan göra. Det är att bedja för församlingen och dess herde eller herdar. Att bedja Gud om hjälp.

Vi har alla sett det många gånger. Bilden av det lilla barnet som sträcker sina armar mot mamma eller pappa. Barnet kanske inte ens kan tala, men de uppsträckta armarna talar sitt tydliga språk. Jag behöver hjälp av någon som är större och starkare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar