söndag 10 augusti 2014

Både lag och evangelium skall predikas

Det viktigaste verktyget för att förstå och tillämpa den kristna tron, Guds Ords lära, är åtskillnaden mellan lag och evangelium.

Lagen har sin funktion. Dess uppgift är att visa vad som är Guds vilja, hur man ska leva och också visa hur människan brister i sin lydnad. Evangeliet visar oss Guds nåd och barmhärtighet, att Gud fritt och för intet förlåter synd för Kristi skull.

Stora svårigheter har uppstått i den kristna kyrkans historia när man inte förstått vad som är lag och evangelium i Skriften, när man gjort evangeliet till en lag och lagen till ett evangelium.

Man har också ibland tagit bort lagens hot och krav och förhandlat den till något hanterbart. På så vis förlorar lagen sin funktion. Lagen ska ju inte trösta oss, utan göra oss oroliga, så att vi drivs till syndakännedom och ånger. Den
skall också visa vad vi ska göra av tacksamhet till Guds nåd i Kristus. Lika illa blir det när man tar bort evangeliet. Evangeliet visar för den av lagen förkrossade syndaren att det vi inte klarade av har Kristus gjort genom sin lydnad för lagen, sitt lidande och sin död.

Evangeliet handlar inte om vad Gud kräver, utan om vad Gud ger, att Gud av nåd, det vill säga helt gratis, skänker oss evigt lin och evig salighet genom Jesus Kristus vår Frälsare. Genom evangeliet så får vi visshet om vår frälsning, att vi är räddade genom Jesu verk för oss.

Om man blandar in krav i evangeliet, så hamnar man på lagens område. Då rubbas vissheten om frälsningen. Om frälsningen inte enbart handlar om vad Gud gör, utan också om vad vi gör, då blir den genast oviss och osäker.

Men både lag och evangelium ska predikas. Lagen predikas för att visa vad som är Guds vilja, vad Gud kräver av oss, och evangelium predikas för att visa oss vad Gud ger oss i Kristus. Båda sakerna behövs för en kristen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar