måndag 4 augusti 2014

Det är då allt verkar okay, som man ska vara vaksam

Gud är nådig och bekräftar hela tiden sin omsorg med och sin närvaro hos folket Israel i gamla testamentet. Men det är då när man välsignats, som prövningen kommer. Job blev prövad efter att Gud sagt till åklagaren att han var en rättfärdig man. Jesus blev prövad i öknen efter att ha välsignats genom dopet och den helige Ande. Och vi läser att att efter att folket från vatten från klippan:

Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim.” ( 2 Mos 17: 8)

Amalekiterna anföll inte Israel när de var fångna i Egypten. Nu var de fria. Det är ofta så den onde gör. Han attackerar när vi befriats och välsignats. Den onde är aktiv gentemot de som är Guds barn. Han behöver inte ägna lika mycket energi åt dem som redan är fast i hans grepp.

Därför ska man vara vaksam, även fast man är fri från den onde.

Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.” ( 1 Pet 5: 8)

vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.” (Ef 6: 12)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar