tisdag 12 augusti 2014

Ytterligare några ord till dig som ännu inte är en kristen

Du får tro Evangelium! Att du är försonad med Gud p.g.a. Jesu ställföreträdande lidande på korset.
Du tänker kanske: "Men SÅ lätt får det inte vara! Gud fordrar väl ändå något av mig först? Vill inte Gud att jag först blir kristen, att jag blir något annat än det jag är nu, att jag blir förvandlad, att något händer med mig? Vill inte Gud att jag först känner en rätt ånger över synden och har en sann och levande tro?"

Evangeliets budskap, är inte budskap om vad vi gör för Gud, utan det är budskapet om vad Gud har gjort för oss.
Lagen kräver inte att du gör ditt bästa, utan att du håller buden fullkomligt. Om du inte håller lagen så är du en lagens överträdare - hur ärlig du än är i din strävan! Lagen kräver, som sagt, att du håller buden - inte att du försöker ditt bästa.
Jesus höll lagen i ditt ställe, det är därför Han är en fullkomlig överstepräst, ett värdigt offer inför Gud, det är därför som Bibeln lär att vi kan vara vissa om vår frälsning. Orden "arbeta med bävan och fruktan på er frälsning" har Gud inte sagt för att du skall bli osäker på din frälsning. Dessa ord är riktade mot den köttsliga människan, den människa som börjar förlita sig på sin egen fromhet, sin egen strävan, sin egen förmåga. Dessa ord tjänar sitt syfte, men om du undrar hur du skall få frid med Gud och visshet om förlåtelsen, då skall du lyssna till Evangelium, inte Lagen.

Evangelium ("det glada budskapet") överräcker inte en halv frälsning, inte en frälsning som gör dig halv-glad. Det är verkligen ett glatt budskap! Det är det underbara beskedet: "Du är friköpt. Du är förlåten. Gud tillräknar dig inte din synd, Jesus har nu betalt för den." Du får tro Evangelium. Evangeliets budskap är inte "Gör så här så går det bra för dig". Evangeliets budskap är "Detta har Gud gjort för dig". Visst, Bibeln lär på många ställen "gör såhär", men detta är inte evangeliets budskap. Detta är lagen (som vill visa på din synd).
Du får tro Evangelium! Jesus sändes inte till världen för att döma den, utan för att frälsa den. Tro Evangelium! Evangelium säger: "Jesus offrade sig själv för dig. Han trädde in i ditt ställe". Du är alltså friköpt - även om du ännu inte har trott det. Gud friköpte inte några få, utan alla människor. Gud sände inte sin Frälsare "endast till de troende", utan till en trolös och ogudaktig värld, för att vi genom Honom skulle ha livet. Genom tron på detta underbara budskap så tar du till dig den fria gåvan, Guds förlåtelse ,nåd och frälsning. Genom otron går du miste om den.
Du får tro Evangelium! Evangelium har inget med dina känslor eller tankar att göra. Evangeliets budskap är Guds ord till dig. Evangelium handlar om Jesus och Hans gärningar, inte om din strävan. Tro Evangelium.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar