torsdag 7 augusti 2014

Korset gör att det onda inte får övertaget i våra liv

Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sade Mose till Josua: "Välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. I morgon skall jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen." Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd.” (2 Mos 17: 8-13)

I texten lyfter Moses Guds stav inför Gud för att liksom påminna
Honom om att hans löften till hans folk. Vi får också andligt lyfta upp korset, inför Gud och inför varandra. Så länge vi har korset i centrum för våra hjärtan och våra liv, så viker den onde. Vi får säga till våra hjärtan med aposteln:

För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.” (Gal 6: 14)


så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget.” (2 Mos 17:11)

Det finns så många saker som får oss att sänka korset, att tappa fokus på att Jesus är vår korsfäste och uppståndne Frälsare. Det gör vi när vi försöker bli rättfärdiga i egen kraft, när vi fastnar i världslighet, i ytliga materialism eller köttslighet, i förbrytelser mot Guds heliga lag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar