lördag 9 augusti 2014

Hur mycket ska man be?

Hur mycket ska man då be? Jesus säger att Fadern inte hör för de många ordens skull. Han säger också att Fadern vet vad vill innan vi ber. Betyder det att man ska bara fatta sig kort och lita på att Gud räknar ut resten?

Nej, även fast Gud inte räknar orden och vet vad vi vill, så säger Skriften att vi alltid ska be. Vi ber på bussen, på jobbet i skolan, morgon och kväll. Vi ska skicka upp våra böner i tid och otid. Det är inte fel heller att be om samma sak flera gånger. Att nästan tjata på Gud. Moses stod med sina armar hela dagen tills solen gick ned. Jesus lärde oss att vara uthålliga i bönen.

Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. "I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga
besök." Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem?” (Luk 18: 1-7)

Vi kan alltså fortsätta att be och be.

Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.” (Jak 5: 16) säger Jakob.

Gud hör bön. Gud belönade Moses uthållighet.
Låt oss inte ge upp. Låt oss fortsätta att be för de saker Gud lägger på våra hjärtan. Varje dag och varje stund.

När vi ber så är vi sådana Gud vill ha oss. Det är kanske därför han vill att att vi ska be uthålligt och ihärdig. Den som ber erkänner sitt totala beroende av Gud: ”Jag kan inte Gud, men du kan.” Genom evangeliet ger oss Gud frälsningen som Jesus vann åt oss på korset, den frälsning som vi tar emot genom tron. I bönen lägger vi oss i hans armar och litar på hans nåd och hjälp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar