fredag 8 augusti 2014

Låt oss stödja församlingen och dess ledare med våra förböner

Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sade Mose till Josua: "Välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. I morgon skall jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen." Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd.” (2 Mos 17: 8-13)

Det står inte i det inledande skedet av berättelsen att Guds stav i Mose hand sjönk på grund av trötthet. Det bara konstateras att så snart han lät staven sjunka, så fick amalekiterna övertaget.

I andra delen läser vi:

När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd.” (2 Mos 17: 12-13)

Vi har ett folk som kämpar för sin överlevnad och vi har en ledare som understödjer folket inför Gud. Men också en ledare kan bli trött. Elia blev trött och deprimerad, Jeremia blev trött av allt suckande (Jer 45: 3) och Jesus blev trött av vandringen när han kom fram till Sykars brunn (Joh 4:6). Hur ofta tänker vi på att våra ledare också kan bli trötta?

Aron och Hur hade följt Moses upp på berget. Det står inte att Moses bad om hjälp. De såg situationen och agerade. De tog en sten och lade under honom och de stod båda och hjälpte honom i hans kamp genom att hjälpa honom att hålla upp händerna.

Kan du och jag hjälpa våra ledare på något sätt? Kan vi bedja för de eller underlätta på annat sätt? Det är sådant vi inte får glömma. Det gäller inte bara ledarna. Det gäller alla som arbetar i församlingen. Moses säger ingenting. Aron och Hur ser vad som händer och agerar.

Guds Ord säger:

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.” (Gal 6: 2)

Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse.” (Rom 15: 1-2)

Låt oss innesluta varandra i församlingen i bön, att ropa till Fadern om hjälp och beskydd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar