onsdag 20 augusti 2014

Tillägg till ytterligare några ord till dig som ännu inte blivit kristen

Du får tro Evangelium! Evangelium har inget med dina känslor eller tankar att göra. Evangeliets budskap är Guds ord till dig. Evangelium handlar om Jesus och Hans gärningar, inte om din strävan. Tro Evangelium.

När samvetet dömer dig och du tror att Gud har vänt sig bort ifrån dig och inte är nöjd med dig - också då får du tro Evangelium! Samvetet och känslan kan vänja sig vid en felaktig bild av den vredgade grymme guden som inte vill ge människorna någonting fritt och för intet, en Gud som tar betalt, men Evangelium visar att känslan och samvetet har fel.


Du tänker "Men jag måste ångra mig - jag måste ångra mig ordentligt först". Ja, vi människor behöver ånger, men det är inte Gud som tänker "Du måste ha en rätt ånger först. sedan får du tro dig vara förlåten". Nej, det är vi som behöver ångern. Den som inte är sjuk som inte vill ha någon läkare. Det är också därför som det finns så många självrättfärdiga människor som strävar och strävar livet igenom, men aldrig tar till sig Evangeliets ord om förlåtelsen. De behöver få höra lagen. De förstår ännu inte vad de behöver.


Men du, som känner att du är syndare och önskar få finna frid med Gud, du får tro Evangelium! Evangeliets budskap är inte till för några få, eller de som är "fromma". Evangeliet visar Guds fromhet, Guds kärlek, Guds omsorg, att Gud är nådig mot ovärdiga. Han söker inte först din rätta förberedelse. Han förvandlar dig och gör dig till sin egen. Han frikänner dig från synden för intet, eftersom Jesus har hållit lagen, lidit och dött i ditt ställe.


Du får tro Evangelium. Tänk inte att Gud först vill att du uppfyller ett visst mått av tro, och då du har uppfyllt detta mått av tro, då är Evangelium till för dig. Nej, min vän, Evangelium kommer till dig utan att först se efter om du är värdig. Ingen är värdig. Evangelium berättar för dig om Guds frälsning. Det är Gud som förkunnar för dig att du är förlåten. Inte har väl Evangelium utgått ifrån dig? Nej, ovärdig får du ta emot vad Gud skänker dig. 


Se inte på människor och bli förblindad av dem! Se på Guds Son, som valde att gå till korset för att försona dig med Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar