torsdag 14 augusti 2014

Lagiskhet är att ställa lagen bredvid evangeliet som ett frälsningsvillkor

Den kristna kyrkan som växte fram efter pingsten var inte vaccinerad mot legalism eller lagiskhet, eller det man kallar judaism. Det kan man se framförallt av Paulus brev till församlingarna i Galatien. 

Problemet här var inte heller här att man bara predikade lagen eller gärningarna som en frälsningsväg, utan att man ställde lagen bredvid evangeliet som ett villkor för frälsningen. 

I Galatienförsamlingarna trodde de kristna att man blev frälst genom Jesus Kristus, men en grupp före detta judar menade att man också måste vara omskuren. Man lade alltså ett villkor till frälsningen bredvid tron på Guds nåd i Kristus. När man gör det upphäver man all sann kristendom. Lagen hör inte hemma i tron. Den hör hemma i köttet. Lagen skall aldrig stiga upp i en kristens samvete.

Paulus skriver till galaterna:


Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?  Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves, ja, helt förgäves? Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn.”  (Gal. 3:1 - 7)


Aposteln ställer frågan om de fick Anden genom att hålla lagen eller lyssna i tro. Det är inte lydnaden för lagen som ger oss det nya livet. Det är tron på Guds evangelium, Galaterna menade att man bredvid tron på Kristus också måste lyda en del lagregler för att vara ett sant Guds barn.


Även om en kristen vill lyda Guds lag, följa Guds vilja, så är det inte lydnaden som gör henne till ett Guds barn. Att hävda något sådant är att föra de kristna tillbaka till slavoket under lagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar