måndag 25 augusti 2014

Födda på nytt till ett levande hopp

"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen." (1 Pet 1: 3-4)
 
När vi föds till till den här världens, så föds vi med de begränsningar det innebär att vara människa. Vi föds med en svag kropp, med onda begärelser och in i en värld som knakar i fogarna av det fall som skedde i Eden genom Adam och Eva. Bibeln förklarar att den födelsen inte är punkten för vår existens. Gud föder oss en andra gång, han föder oss på nytt. Och grunden för detta är inte vad vi känner och upplever, utan en historisk händelse, det faktum att Jesus lämnat sin grav!

Ibland kan vi tänka att uppståndelsen är där och då, och jag är här och nu, men det är inte riktigt sant. Om vi är döpta, så är vi döpta inte bara till Kristi död utan också till hans
uppståndelse. Det vill säga är vi döpta så är vi förenade med hans uppståndelse.

Aposteln skriver:

Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes
från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.” (Rom 6: 4-11)

Lika säkert som han dog, lika säkert dog våra synder, vår skuld med honom på korset, och lika säkert som han steg ur graven, och lever, lika säkert lever vi det nya livet, som innebär att han genom dopet ” fött oss på nytt till ett levande hopp”.

Aposteln Petrus skriver:

[dopet] frälser...nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, ” (1 Pet 3: 21)
Förstår vi vilka rikedomar vi äger i Kristus som säger:

”J
ag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.” ( Joh 11: 25-26)

Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.” (Joh 5: 24)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar