söndag 14 december 2014

Jesajas ord om befrielse går i uppfyllelse i Jesus från Nasaret

Salomo säger:

det finns ingen människa som inte syndar ” (1 Kong 8: 46)

Och Ordspråksboken lär oss:

Vem kan säga: "Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd"? (Ords 20: 9)

När vi inser det, inser att vi är hopplöst förlorade i oss själva, som uppspolade på en öde ö, utan båt och utan hjälp av andra, då är det väl underbart att få vika upp medaljongen och se bilden av honom som skulle komma, att rulla upp bokrullen, eller vika upp bibelbladen och läsa vad Jesaja skrev för 2700 år sedan om Honom över vilken Herrens Ande vilade, han som skulle predika glädjens budskap för de ödmjuka, som skulle förbinda förkrossade hjärtan och ropa ut frihet till de fångna och befrielse för de bundna, ja, predika ett nådens år från HERREN.

Det var den tröst alla sanna Guds barn, strandade på livets öde ö, denna öken av människoträlar hade: ”Han kommer, han som Gud utlovat, en dag!” Man påminde varandra, man tröstade varandra med dessa ord. Men fick höra orden från profetrullarna, biblarna.

Dessa ord från profeten Jesajas profetrulle läste Jesus själv upp i synagogan i Nasaret.

Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." (Luk 4: 20-21)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar