onsdag 3 december 2014

Vad som gör att motgångar för Guds barn inte krossar dem

Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.” (2 Kor 4: 18)

Men ska man inte bry sig om jordiska ting; om vänner och familj, om arbete och jordisk glädje? Jo, visst ska man det. Frågan var: ”Vad har du och jag för mål med våra liv?".  Vad vi har för mål påverkar hur vi lever och hur vi möter motgångar och medgångar.

Om vi har blicken mot det osynliga, mot det himmelska hemmet, gemenskapen med Gud, Jesus Kristus vår Frälsare, hur lever vi då?

Ja, då skötte vi våra arbeten troget, men det blev ingen katastrof att vi aldrig fick råd att köpa den där BMW:n eller Bahamassemestern. Vi har ju den bästa semestern kvar i himlen, en evig vila hos vår älskade Frälsare Jesus Kristus.
Vårt mål, vår blick är fästad på Kristus. Hebreerbrevets

författare skriver om Moses:

I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas Faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den Osynlige härdade han ut.” (Hebr 11: 24-27)

Om vårt mål är himlen, och den saliga gemenskapen med Frälsaren Kristus, då blir det inte en katastrof om vi inte förblev unga och vackra. Aposteln säger:

”Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar