tisdag 23 december 2014

Det är inte slut på Guds kärlek och barmhärtighet! Vänd om!

Du människobarn, säg till Israels hus: Ni säger: Våra överträdelser och synder tynger oss, och vi förgås genom dem. Hur kan vi då leva? Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?” ( Hes.33: 10-11)

Israel trodde att Gud inte ville förlåta, att måttet var rågat, därför att de tidigare inte lyssnat, att hans tålamod var slut, därför tyngde deras synder och överträdelser dem.

Gud påminner idag om att han vill vår frälsning. Han vill den hur långt borta vi än är.

det är inte slut med hans barmhärtighet.” säger Gud genom profeten Jeremia ” ”Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. HERREN är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom.” (Klag 3: 22-24)

Den förlorade sonen trodde inte att han kunde återvända till föräldrahemmet som son, men tänkte sig att fadern ändå kunde ta emot honom som daglönare.

Men det finns inget mellantillstånd, inga stadier i nådens ordning, inga steg i frälsningen, antingen är vi Guds barn eller så är vi det inte, och är vi Guds barn så är vi det av nåd, det vill säga helt gratis därför att Gud i Kristus förlåtit oss, och spikat alla våra synder vid korset.

Vad är då omvändelsen? Lagens människor beskriver omvändelse eller sinnesändring som en väckt människas sätt att visa upp ett nytt leverne, för att bevisa att man kommit på bättre tankar, att visa att man verkligen ångrat sig och vill leva ett nytt liv.

Men omvändelsen i Bibeln är just vad ordet säger. Det är att vända om, att vända tillbaka till Gud. Det är att vända tillbaka till den fader som redan på avstånd förbarmat sig, gripits av kärlek till den förlorade, den vilsekomna människan. Det är att vända tillbaka till den fader som trots våra lortiga kläder faller oss om halsen och kysser oss på kinden.


Gud klär oss i nya kläder, Kristi rättfärdighet som tillräknas oss, han sätter ringen på vårt fingret, ringen som betyder att vi upptas till son eller dotter i Guds stora familj.

Hos Gud vill vi inte längre fortsätta vår flykt, vi vill inte fortsätta trotsa honom med våra liv eller med våra tankar.

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.” (Ef 2: 8-10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar