fredag 12 december 2014

Advent är längtan efter Kungens ankomst

När profeten Jesaja skriver sin bok ser det illa ut för Israel. Folket levde i olydnad och Gud dömde sitt folk med förskingringen i Assyrien och fångenskapen i Babylon.

Men de visste att de fått ett löfte av Gud. Det var alltså inte bara som en önskan eller en längtan, som i fallet med Tom Hanks rollkaraktär i Cast Away. Han hade ju ingen aning om ifall det fanns någon substans i vad han längtade efter. Han kunde lika gärna dö eller bli bortglömd. Och så är det med oss människor. Vi kan inte av oss själv veta något om imorgon, eller om en vecka eller om ett år.

Därför är det så fantastiskt att vi inte behöver lita på oss själv, utan vi får lita på en annan som verkligen kan veta, ja en som vet allt. Vi får lita på Guds löften, och Gud hade lovat sitt folk:

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta. ” (Jes 9: 6-7)

Tänk vad fantastisk för ett folk i fångenskap och träldom att längta efter en ny Kung och ett nytt rike, ett barn som skulle födas som skulle förändra allt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar