tisdag 9 december 2014

Advent betyder ankomst

Advent betyder ankomst och just denna tid på kyrkoåret handlar om Kristi ankomst i ringhet som Gud i människogestalt och Kristi ankomst i härlighet på molnen som den förhärligade Gudamänniskan.

Israels folk hade fått löftet om att Messias skulle komma till världen, och många såg fram mot den tiden. Vi, du och jag, som genom Ordet, skådat hans ankomst som barnet i krubban, i hans lydnad för lagen, hans lidande, hans död på korset och hans uppståndelse ur graven på den tredje dagen. Vi längtar och väntar också.

Vi väntar på den dag Kristus skall komma på molnen i stor härlighet med alla sina änglar för att döma levande och döda, för att ta oss som lever i tron på vår Frälsare hem till de eviga himmelska boningarna.

Har då inte mänsklighetens historia varit enda lång väntan på hans ankomst? Gud lovade Adam och Eva att kvinnans Avkomling skulle söndertrampa ormens huvud, och han lovade profeterna att Herrens tjänare skulle försona världen med Gud genom sitt ställföreträdande lidande. Och när han väl kommer, så trampar han bara vår jord 33 år, innan han far upp och på nytt och lämnar sitt folk i väntan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar