måndag 22 december 2014

Gud vill att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva!

Du människobarn, säg till Israels hus: Ni säger: Våra överträdelser och synder tynger oss, och vi förgås genom dem. Hur kan vi då leva? Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?” ( Hes.33: 10-11)

Skriften säger:

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.” (Rom 8: 1-3)

När vi inser att vi inser att vi felat inför en helig Gud och ångrar oss, så säger han inte: ”Vad var det jag sade!”

Han har redan förlåtit oss genom det blod Kristus utgöt på korset.

Det händer att även kristna, som borde veta bättre, springer ifrån Gud. Men Gud vill fortfarande hjälpa oss och att vi ska komma tillbaka.

Gud, vår Frälsare… vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.”( 1 Tim 2: 3-4)

han[vill] inte… att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.” (2 Pet 3: 9)

Han vill inte att någon skall sluta i helvetet, och det är precis vad som vi riskerar om vi inte slutar fly från honom. Han vill ha oss tillbaka.

jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva.”

Nej, han vill den ogudaktiges liv, att han vänder om och får leva. Vill du och jag leva? Man kan tycka att det är så självklart, som Gud frågar i dagens text:

Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?”

Men den som fortsätter att färdas på den breda vägen, som fortsätter att trotsa, som aldrig ångrar, aldrig omvänder sig, han beter sig som en som inte vill sitt eget bästa, sitt eget liv.

Det är i tiden aldrig försent att vända tillbaka. Gud vill ha dig och mig.

Gud säger idag:

jag [vill] att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar