lördag 13 december 2014

Adventets kung befriar från andligt betryck

Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från HERRENoch en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande. Och de skall kallas "rättfärdighetens terebinter", planterade av HERREN till hans förhärligande.” (Jesaja 61:1-3)

Kristus var den smorde, han var Kristus och Messias, och genom honom skulle allt bli annorlunda.

Juda folk fick återvända från den yttre fångenskapen i Babylon genom Cyrus edikt år 538 f.Kr. Men det finns mer i profeternas löfte än återvändandet från denna fångenskap. Folket skulle ju efter återvändandet hamna under det persiska styret, som varade fram till 332 f. Kr. och år 64 f.Kr. Därefter tar romarna över styret av det heliga landet.

Men profeten talar om en helt annan frihet.

Profeten citerar den kommande Messias som säger:

Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka.
Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta,
att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN”

Här handlar det inte främst om politisk frihet från tyranner, utan en andlig frihet.

För med eller utan ockupanter, under frihet eller under slaveri, så kan människor ändå uppleva ett betryck, ett krossat hjärta och en djupare fångenskap.

Det är när vi gör vår vilja mer än Guds, när vi bryter mot vad vi vet är rätt som vi upptäcker att vi förlorat rodret över våra liv ur våra händer?

Hör du och jag till dem? 

Kristus kom för att genom sin död och uppståndelse, segra och befria från andligt betryck, synd och skuld, till rättfärdighet, frid med Gud och glädje i den helige Ande.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar