måndag 8 december 2014

De kristnas mål skapar deras vandring

Aposteln skriver:

Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.” (2 Kor 4:18)

Låt oss tänka på samma sätt. Våra mål ska inte vara världens mål, så att vi bara inriktar oss på att samla skatter på jorden där rost och mal förstör, vi samlar en skatt i himlen.

Då kommer lidandet som vi då och då stöter på, inte få oss att uppleva våra liv som misslyckanden, utan då blir lidandet och nöden det verktyg som Gud använder för att rena guldet från slaggen. ”[vi] tappar… inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.” (2 Kor 4: 16)

Lejonhålan blev för Daniel utgångspunkten för hans upphöjelse i det babyloniska riket, Josefs fängelsecell blev utgångspunkten för att han blev en hög ämbetsman i Egypten, i fängelset skrev aposteln några av sina nytestamentliga brev, ginstbusken blev för Elia utgångspunkten för ett större uppdrag i Israel och det var inte i det trygga Efesus, utan på fångenskapens Patmos som Johannes fick sina uppenbarelser.

Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.” (2 Kor 4: 16f)

Hur kan vi vara så säkra på att graven inte är vårt slutmål? Svaret är att det vi kan vara säkra för att det kom en påskdag. Jesus dog för våra synder på korset, men han stannade inte i sin grav, på den tredje dagen gick han ur sin grav. Därför att Jesus uppstått vet vi att vi en dag också skall uppstå, och om vi tror på honom, så vet vi också att vi kommer att få dela hans härlighet, som varar i evighet.

Därför:

riktar [vi] inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.”Hebreerbrevets författare skriver:

låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.” (Hebr 12: 2-3)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar